Wat er in de media verscheen

Nederlanders zijn de best verzekerde mensen ter wereld. De dikste ordner in veel huishoudens is vaak de map met verzekeringen. Door ons goed te verzekeren, denken we risico's in te dammen, zodat we ons financieel geen zorgen hoeven te maken als er iets ergs gebeurt. Maar klopt dat wel? Of bieden de verzekeringen vooral schijnzekerheid? Zembla over verzekeraars die goed zijn in het afwimpelen van schades. Zeker als het om hoge bedragen gaat, dan blijkt vaak dat je moet vechten voor je geld.

 

Aflevering Verzekerd van ellende (Zembla)

OpMaat Hypotheek. Al diverse keren besteedde Radar aandacht aan de OpMaat Hypotheek van de Rabobank. Recentelijk wilde de bank niet in de uitzending reageren omdat ze wachtte op de aanbevelingen van de Ombudsman van het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid). Deze aanbevelingen zijn inmiddels gereed en de Ombudsman concludeert dat de Rabobank haar klanten niet voldoende heeft geïnformeerd over de manier waarop de OpMaat hypotheek in elkaar zat en de risico's die daaraan verbonden waren. Radar laat haarfijn zien waar de Rabobank in de fout is gegaan en hoe gedupeerden volgens het Kifid gecompenseerd moeten worden. De Rabobank reageert in de studio op de aanbevelingen van de Ombudsman.

Aflevering OpMaatHypotheek (Radar)